Veteran Cars

darracq1 Prior Home Next
Veteran Cars:

Edwardian Cars:

Between Wars:

Alexandre Darracq begon in 1891 de Gladiator fietsenfabriek. Die verkocht hij in 1896 aan Engelse investeerders en met de opbrengst begon hij zijn eigen autofabriek. Hij bouwde eerst electrische rijtuigen en vanaf 1900 auto's met verbrandingsmotoren. Het waren lichte goedkope auto's voorzien van 1 cilinder motoren van 785 cc en cardan aandrijving (de auto op de foto is er zo één uit 1901, collectie Mulhouse).

Hoewel Darracq voor het publiek slechts 1 cilinder auto's maakte, bouwde hij in de race wereld een redelijke reputatie op door met enig succes mee te doen aan de races Parijs-Berlijn in 1901 en Parijs-Wenen in 1902 met 4 cilinder auto's met 5,9 liter inhoud. Ook in 1902 kon hij licentie rechten aan Opel in Duitsland verkopen. In het racen bleef Darracq actief tot 1908, maar zonder grote successen.

Vanaf 1903 waren auto's met 1, 2 of 4 cilinders te koop. In 1905 werd het bedrijf overgenomen door Engelse investeerders en kwamen er enkele grote auto's zoals de 5,9 liter 28 PK en zelfs een 70 PK wagen, afgeleid van een race auto. In 1909 werden de laatste 1 cilinders gebouwd en in 1910 de laatste 2 cilinders.

1912 was na een mislukt model financieel catastrofaal en Alexandre verliet het bedrijf. Er werd een topman van het Britse Rover aangesteld om orde op zaken te stellen. Dat lukte. In 1913 kwamen 2 populaire modellen, één met 2,1 liter motor en één met 2,9 liter. Daarnaast kwam in 1914 nog een 4 liter model van 20/30 PK.

In 1920 fuseerde het bedrijf met het Britse Sunbeam-Talbot (zelf ontstaan in 1919). Als Sunbeam-Talbot-Darracq zouden er 15 moeilijke jaren volgen, waarin hoofdzakelijk met zichzelf gevochten werd. Toch kwamen er enkele leuke modellen van de band. Maar in 1935 gaat het toch fout en de Franse fabriek in Suresnes komt onder de leiding van dhr. Lago. Die zal onder de naam Talbot- Lago nog jarenlang echt schitterende auto's bouwen, maar dat is een ander verhaal.
Hoewel de naam Darracq officieel tot 1959 bestond, kwamen er geen auto's onder die naam meer uit de fabriek.
In 1891 Alexandre Darracq started the Gladiator bicycle factory. It was very successful and in 1896 he sold it to English investers and with the proceeds he was capable to found his own motor- car factory. He started to build electric carriages and in 1900 he built his first car with internal combustion engine. These were light and cheap cars equipped with single cylinder engines of 785 cc and shaft drive (the car in the picture is one of those, Mulhouse collection).

Although he only built single cylinder cars for the public, he also built some 4 cylinder racers of 5.9 litre with which he participated with reasonable success in races like Paris-Berlin in 1901 and Paris-Vienna in 1902. In 1902 he sold rights to build his cars to Opel in Germany. In the sporting field Darracq remained active until 1908 but without many further successes.

From 1903 onwards 1, 2 and 4 cylinder cars were produced. In 1905 the company was taken over by English investors and some larger cars were produced like the 5.9 litre 28 HP and even a 70 HP car which was devellopped from a race car. 1909 saw the last of the single cylinders and 1910 the last of the 2 cylinder cars.

1912 was financially a disastrous year after the introduction of a model that failed and Alexandre Darracq left the company. An expert was called in from the British Rover company to get things back on their feet again. That worked and 1913 saw two popular models, one with a 2.1 litre and one with a 2.9 litre engine. Next to that came in 1914 a 4 litre 20/30 HP model.

1920 saw the merger of Darracq with the British Sunbeam-Talbot (which itself came into being in 1919). Under the name of Sunbeam-Talbot-Darracq some 15 hard years were to follow, which mainly saw a struggle of survival with itself. Still some fine models were developed. But in 1935 the end was imminent and the Sresnes factory was bought by Mr. Lago. Under the name of Talbot-Lago he was to build very fine cars, but that is a story in itself.
Although the Darracq name was officially listed until 1959, no cars under that name left the factory anymore.


Ilsjaro logo
© 1998/1999 Ilsjaro Co.