Edwardian Cars

reo1 Prior Home Next
Veteran Cars:

Edwardian Cars:

Between Wars:

Ransom Eli Olds richtte in 1896 de firma Oldsmobile op, die werelsfaam verwierf met de beroem- de Curved Dash. Dit was namelijk de eerste auto ter wereld die echt in serie werd gebouwd. Ford kwam pas later op het idee van de lopende band, maar produceerde nog grotere aantallen. De Curved Dash verkocht zeer goed en het bedrijf groeide. Olds wilde de fabriek verder ontwikkelen door het bouwen van grote aantallen redelijk goedkope auto’s waardoor de uiteindelijke winst toch heel behoorlijk zou zijn. De grote aandeelhouders wilden echter grote, luxeuze auto’s bouwen in kleinere aantallen. Olds verkocht zijn bedrijf en richtte REO (zijn initialen) op in 1904, om zijn idealen te verwezenlijken. Zijn eerste model was een 1 cilinder 8 PK runabout met de motor onder de bank. Om het een echte auto te laten lijken, had hij een nep motorkap. Daarnaast kwam een 2 cilinder 16 PK model van 3,4 liter met een carburateur voor elke cilinder (zie foto). In 1911/1912 kwam een 4 cilinder auto, de "REO the Fifth" met een motor van 3,7 liter. Na de eerste wereld-oorlog kwam REO met 4 en 6 cilinder modellen, maar vanaf 1920 werd de 6 cilinder standaard. Hun beste jaar was 1928, toen ze 29.000 auto’s verkochten. Hun bekendste modellen waren toen de Wolverine en de Flying Cloud. Toch werd de grote Depressie ook voor hen te veel en in 1936 sotpte de personenauto productie. Met de fabricage van vrachtwagens werd gewoon doorgegaan. Wie kent niet de beroemde REO Speedwagon, waar een rockband zelfs haar naam aan ontleende? In 1896 Ransom Eli Olds founded the Oldsmobile works. They became known all over the world with their Curved Dash model, the very first car in the world being produced in large numbers. So Ford was not the first. He had the idea later, although he produced cars in even larger numbers. The Curved Dash sold very well and the company flourished. Olds wanted to develop the company by building many cheap cars at low profits, like the Ford strategy. The shareholders, however, had different ideas. They wanted to build large, expensive cars in small numbers at a high price. Olds could not agree and sold the company. In 1904 he founded the REO company (his initials) to materialize his ideas. His first model was a single cilinder 8 HP runabout with the engine fitted under the seats. To make it look like a real car, he fitted a dummy bonnet. Alongside this model came a 2 cylinder 16 HP 3.4 litre model with one carburettor for each cylinder (the car in the picture). In 1911/1912 they introduced a 4 cylinder car, the "REO the Fifth", with a 3.7 litre engine. After World War I REO introduced 4 and 6 cylinder models, but from 1920 onwards 6 cylinders were standardized. Their best year was 1928, when 29,000 cars were sold. Their best known models were the Wolverine and the Flying Cloud. The Great Depression appeared to be too much even for REO and 1936 saw the end of private car production. Truck production went on. Who does not know the famous REO Speedwagon which gave it’s name to a well known rockband?


Ilsjaro logo
© 1998/1999 Ilsjaro Co.